Všeobecné obchodní podmínky

Vydavatel:
Valtra Oy Ab

Adresa:
44200 Suolahti
Finsko
Tel. +358 20 45501
Fax. +358 20 455 0386
E-Mail:evaltra@valtra.com

Valtra tým bych vám chtěl poděkovat za Váš zájem o naši společnost a za návštěvu našich webových stránek. Valtra udržuje tuto webovou stránku, aby poskytla informace o svých produktech, službách a akcích.

Prohlášení o ochraně soukromí a bezpečnost dat
Klikněte zde k zobrazení našeho prohlášení o ochraně soukromí

Autorská práva ©
Všechny materiály poskytnuté na této webové stránce jsou vlastněny nebo licencovány značkou Valtra a chráněny autorským právem. Texty, zvuky, videa, obrázky, programy a další obsah na webových stránkách nesmí být kopírován, upraven, rozeslán nebo poskytován třetím stranám ke komerčním účelům, pokud není povolení explicitně uděleno (např tiskové zprávy, nebo Valtra písemný souhlas ).

Odpovědnosti
Valtra udržuje a aktualizuje webové stránky s nejvyšší opatrností. Nicméně, nemůžeme zaručit správnost a přesnost informací obsažených v tomto dokumentu. Obsah se může změnit. Valtra nepřebírá žádnou právní odpovědnost za škody, které vzniknou přímým nebo nepřímým užíváním stránek, pokud nejsou založeny úmyslným činem nebo hrubou nedbalostí ze strany Valtra.

Odkazy na webových stránkách mohou obsahovat webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány jako služba pouze pro návštěvníky našich webových stránek. Valtra nemá kontrolu ani vliv na takové stránky třetích stran. Valtra nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah či funkčnost jakékoliv stránky třetí strany spojené místně nebo pomocí jakéhokoliv odkazu na stránkách obsažených.