Pečujte o svůj traktor – stačí pět rutinních kontrol

 Operátoři nové řady N musí provádět jen pět rutinních kontrol, aby svůj traktor udrželi v perfektním provozuschopném stavu. Údržba traktoru už nemůže být jednodušší!

1) Chladicí kapalina

Než zkontrolujete množství chladicí kapaliny, na několik minut vypněte motor. Chladicí kapalina by měla být kontrolována zastudena, protože hladina teplé kapaliny je vyšší. Zkontrolujte také bod tuhnutí, především na podzim. Chladicí kapalinu každý druhý rok vypusťte a vyměňte. Nikdy do systému nelijte pouze vodu. Také zkontrolujte, zda není větrací otvor zablokovaný. Větrací otvor najdete pod horním vytahovadlem vlevo. Pokud z něj chladicí kapalina odkapává, může to značit, že protéká těsnění vodního čerpadla. Pamatujte však, že u nových traktorů může kapat z větracího otvoru, dokud se těsnění nezataví na svém místě.

2) Motorový olej

Než zkontrolujete hladinu oleje, zaparkujte traktor na rovném povrchu a nechejte ho několik minut stát. Měrka se nachází na levé straně motoru. Hladina oleje by měla být mezi horní a dolní značkou. V případě potřeby olej doplňte. Zároveň zkontrolujte, zda z motoru, hydrauliky a převodovky neuniká žádná kapalina.

3) Převodový olej

Kontrola množství převodového oleje je díky průzoru na levé straně vývodové hřídele velmi jednoduchá. Než provedete kontrolu, nechejte traktor několik minut stát. Hladina oleje se tím ustálí. Plnicí trubici najdete u nástavce horního táhla.

Five routine checks

 

4) Chladič

Chladič čistěte pomocí stlačeného vzduchu nebo hadice s vodou, ale nepoužívejte vysokotlaký čistič. Také ho můžete opatrně čistit pomocí měkkého kartáče, ale dávejte pozor, abyste nepoškodili mezery. Chladič se otevírá dopředu a do strany (záleží na vybavení traktoru). Pokud má váš traktor klimatizaci, nezapomeňte přitáhnout dva šrouby, které drží chladič klimatizace na místě.

5) Hydraulická kapalina

Pokaždé, když nastupujete do kabiny nebo z ní vystupujete, skrze průzor vedle schůdků můžete snadno zkontrolovat hladinu hydraulické kapaliny. Než provedete kontrolu, zvedněte čelní nakladače a sklopte zadní pákový mechanismus. Olej se tak bude moci vrátit do nádržky. Kapalinu lze doplnit pomocí plnicí trubice v zadní části traktoru. V případě nouze můžete kapalinu doplnit také skrze plnicí trubici pod schůdky, ale dávejte velký pozor, aby se do kapaliny nedostaly nečistoty. Zkontrolujte i přepadovou nádobu pro rychlospojky a podle potřeby ji vyprázdněte.